Naše služby

 

  • Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  • Kúpno – predajné zmluvy
  • Zabezpečenie prevodu nehnuteľností
  • Náležitosti pri prenájme nehnuteľností
  • Vypracovanie geometrických plánov
  • Rozdeľovanie a vysporiadanie pozemkov
  • Vypracovanie znaleckých posudkov
  • Právne poradenstvo